" />

"Penerimaan Siswa Baru Mulai 13 Mei s/d 18 Mei 2019. Pendaftaran melalui web www.man1medan.web.id"

KARTU PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MEDAN T.P 2015/2016

Nomor Pendaftaran

N a m a                                 :  ……………………………………………………………………
NISN                                      :  ……………………………………………………………………
Tempat/Tgl Lahir              :  ……………………………………………………………………
Asal Sekolah                       :  ……………………………………………………………………
Alamat                                  :  ……………………………………………………………………

Jumlah Nilai SKHUN        :  ……………………………………………………………………


     Pas Photo

        3 x 4

Medan,       Juni 2015
Panitia PPDB
Ketua,                                                                          Sekretaris,Abdul Jalil,SE,M.Si                                               T.Kamaliah
Nip. 196806051998031004                          Nip. 196103051988032002

Diketahui :
Kepala,


H.Ali Masran Daulay,S.Pd,MA
Nip. 196109101986031006