"Selamat Datang di situs MAN 1 Medan"

Struktur Organisasi

KOMITE MADRASAH            :        DR.H.M.YUSUF HARAHAP,SE,MSi
KEPALA MADRASAH            :        H. ALI MASRAN DAULAY, S.Pd, M.A


WAKIL KEPALA MADRASAH

BIDANG KURIKULUM : DRS. ADIL, M.Si
BIDANG KESISWAAN : DRS. SUNARYADI
BIDANG SARANA PRASARANA : DRS. KURNIA SENJA BAHAGIA, S.Ag, M.Sc. 
BIDANG HUMAS : DRS. H. MUHAMMAD BASRI, MA
BIDANG MGMP : DEWI ARISANTI, S.Pd
BIDANG LITBANG
BIDANG KEAGAMAAN
:
:
DEWI ZAKIAH, S.Pd
DRS. H. AMIN
KEPALA TATA USAHA : ABDUL JALIL, SE, M.Si

DEWAN PAKAR

PADA TANGGAL 17 JANUARI 2009 PADA PERINGATAN HUT MAN-1 MEDAN YANG KE-30 DIKUKUHKAN PULA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
NAMA-NAMA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
KETUA : Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd

A. BIDANG IPA
1. Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd
2. Prof.Dr.Eng.A.Rahim Matondang,M.Sc
3. Prof.Dr.Dian Armanto,M.Sc
4. Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd
5. Prof.Dr.Mara Bangun Harahap,M.Si
6. Dr.Syarifuddin,M.Sc
7. Dr.Hasan Saragih,M.Pd
B. BIDANG EKONOMI / IPS
1. Prof.Dr.Saad Afifuddin,M.Si
2. Dr.H.Amiur Nuruddin,MA
3. Dr.H.Muhammad Yusuf,M.Si
4. Dr.Dede Ruslan,M.Si
5. Dr.Arwansyah,M.Si
6. Dr.Sahyar,M.Si
C. BIDANG BAHASA DAN SENI
1. Prof.Dr.Amrin Saragih,MA
2. Prof.Dr.Khairul Asyari,M.Pd
3. Dr.Mushito Solin,M.Pd
D. BIDANG KEAGAMAAN
1. Prof.Dr.H.Syahrin Harahap,M.A
2. Prof.Dr.A.Fadhil Lubis,MA
3. Prof.Dr.Haidar Putra Daulay,MA
4. Prof.Dr.Nawir Yuslem,MA