" />

"Penerimaan Siswa Baru Mulai 13 Mei s/d 18 Mei 2019. Pendaftaran melalui web www.man1medan.web.id"

Struktur Organisasi

KOMITE MADRASAH            :        DR.H.M.YUSUF HARAHAP,SE,MSi
KEPALA MADRASAH            :        Hj. MAISAROH SIREGAR,S.Pd.,M.Si


WAKIL KEPALA MADRASAH

BIDANG KURIKULUM : Dra, Hj. DEWI APRIYANTI, M.S.I
BIDANG KESISWAAN : Dra. SARIFAH ZAITON
BIDANG SARANA PRASARANA : DEWI ARISANTI, S.Pd
BIDANG HUMAS : DRS. KURNIA SENJA BAHAGIA, S.Ag, M.Sc
BIDANG MGMP : ROSMAIDA SIREGAR, S.PD

BIDANG KEAGAMAAN
:DRS. HAMDAH SARIP, M.Pd.I
KEPALA TATA USAHA : ABDUL JALIL, SE, M.Si

DEWAN PAKAR

PADA TANGGAL 17 JANUARI 2009 PADA PERINGATAN HUT MAN-1 MEDAN YANG KE-30 DIKUKUHKAN PULA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
NAMA-NAMA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
KETUA : Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd

A. BIDANG IPA
1. Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd
2. Prof.Dr.Eng.A.Rahim Matondang,M.Sc
3. Prof.Dr.Dian Armanto,M.Sc
4. Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd
5. Prof.Dr.Mara Bangun Harahap,M.Si
6. Dr.Syarifuddin,M.Sc
7. Dr.Hasan Saragih,M.Pd
B. BIDANG EKONOMI / IPS
1. Prof.Dr.Saad Afifuddin,M.Si
2. Dr.H.Amiur Nuruddin,MA
3. Dr.H.Muhammad Yusuf,M.Si
4. Dr.Dede Ruslan,M.Si
5. Dr.Arwansyah,M.Si
6. Dr.Sahyar,M.Si
C. BIDANG BAHASA DAN SENI
1. Prof.Dr.Amrin Saragih,MA
2. Prof.Dr.Khairul Asyari,M.Pd
3. Dr.Mushito Solin,M.Pd
D. BIDANG KEAGAMAAN
1. Prof.Dr.H.Syahrin Harahap,M.A
2. Prof.Dr.A.Fadhil Lubis,MA
3. Prof.Dr.Haidar Putra Daulay,MA
4. Prof.Dr.Nawir Yuslem,MA