" />

"Selamat dan sukses untuk ananda kami Syakira Puteri dalam melaksanakan program pertukaran pelajar ke Amerika tahun 2019-2020 semoga ilmu yang diperoleh dapat berguna di masa depan."

Struktur Organisasi

KOMITE MADRASAH            :        H. ARDIANSYAH SARAGIH, S.H., M.Hum.
KEPALA MADRASAH            :        MAISAROH SIREGAR,S.Pd.,M.Si
KEPALA TATA USAHA:IKHWANUL DASOPANG, S.Pd.I

WAKIL KEPALA MADRASAH

BIDANG KURIKULUM : Dra, Hj. DEWI APRIYANTI, M.S.I
BIDANG KESISWAAN : Dra. Hj. SARIFAH ZAITON
BIDANG SARANA PRASARANA : Drs. HAMDAH SYARIF, M.Pd.I
BIDANG HUMAS : DRS. KURNIA SENJA BAHAGIA, S.Ag, M.Sc
BIDANG MGMP : ROSMAIDA SIREGAR, S.PD
BIDANG KEAGAMAAN
BIDANG LITBANG
:
:
DRS. RAHMAD JAMIL, MA
H. ASRUL YAFIZHAM BBA, Couns. C.Ht


DEWAN PAKAR

PADA TANGGAL 17 JANUARI 2009 PADA PERINGATAN HUT MAN-1 MEDAN YANG KE-30 DIKUKUHKAN PULA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
NAMA-NAMA DEWAN PAKAR MAN-1 MEDAN
KETUA : Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd

A. BIDANG IPA
1. Prof.Dr.Abdul Muin Sibuea,M.Pd
2. Prof.Dr.Eng.A.Rahim Matondang,M.Sc
3. Prof.Dr.Dian Armanto,M.Sc
4. Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd
5. Prof.Dr.Mara Bangun Harahap,M.Si
6. Dr.Syarifuddin,M.Sc
7. Dr.Hasan Saragih,M.Pd
B. BIDANG EKONOMI / IPS
1. Prof.Dr.Saad Afifuddin,M.Si
2. Dr.H.Amiur Nuruddin,MA
3. Dr.H.Muhammad Yusuf,M.Si
4. Dr.Dede Ruslan,M.Si
5. Dr.Arwansyah,M.Si
6. Dr.Sahyar,M.Si
C. BIDANG BAHASA DAN SENI
1. Prof.Dr.Amrin Saragih,MA
2. Prof.Dr.Khairul Asyari,M.Pd
3. Dr.Mushito Solin,M.Pd
D. BIDANG KEAGAMAAN
1. Prof.Dr.H.Syahrin Harahap,M.A
2. Prof.Dr.A.Fadhil Lubis,MA
3. Prof.Dr.Haidar Putra Daulay,MA
4. Prof.Dr.Nawir Yuslem,MA